Rekentool detacheringstarief Participatiewet

Beter, makkelijker en sneller.

Hoe werkt de rekentool?

De applicatie is ontwikkeld vanuit de Participatiewet. Dat betekent dat de tariefstelling is gebaseerd op het Wettelijk minimum loon (WML). Het is echter te eenvoudig het te hanteren tarief ‘slechts’ te baseren op het WML onder aftrek van de loonkostensubsidie. Net als bij een uitzendbureau of soortgelijke organisaties, zal sprake zijn van overhead en risico-opslagen. Afhankelijk van de risico’s wordt een opslag al dan niet in de kostprijs meegenomen. Dat betekent dat het tarief een drietal componenten kent die nader bezien moeten worden:

  • De loonwaarde van de persoon zelf. Als basis wordt het WML, minus de loonkostensubsidie vermeerderd met onkostenvergoedingen genomen. Wordt meer betaald dan het WML? Dat kunt u uiteraard kwijt in de rekentool het meerdere komt echter niet voor subsidiëring in aanmerking. Daarnaast kunt er voor opteren eventuele fiscale voordelen al dan niet ten gunste te laten komen voor de inlener.
  • De risico-opslagen. Dit is in grote mate afhankelijk van de risico’s die de inlener al dan niet accepteert. Dat betekent dat u goed moet kijken naar de contractuele afspraken met de inlener. Hoe meer risico’s u loopt, hoe hoger het tarief. Uiteraard geldt dat ook vice versa.
  • De hoogte van de overhead voor het runnen van de detacheringsorganisatie. Welk deel maakt onderdeel uit van de kostprijs en welk deel niet? De tool biedt de mogelijkheid de eigen overhead af te zetten tegen de gebruikelijke overhead in de branche. Op die manier kan een zo goed en eerlijk mogelijk tarief worden bepaald.

Op deze manier kunt u een tarief bepalen dat zo dicht mogelijk een regulier inleentarief benadert. De inlener betaalt een eerlijke prijs voor arbeid en de interne organisatie kan meer aangestuurd worden op efficiency en effectiviteit. Waar de tool geen rekening mee houdt is een eventuele winstopslag. Het uitgangspunt is immers een maatschappelijke organisatie met een kostendekkende exploitatie.

In het kort ziet dit er als volgt uit:

Ten slotte kunt u het al afgesproken tarief afzetten tegen het berekende tarief. Eventuele verschillen geven aanleiding tot vervolgacties. Dat kan zijn richting de inlener om het tarief te verhogen, maar dat kan ook intern gericht zijn op het terugdringen van de organisatiekosten. Ook een combinatie is zeer wel denkbaar.

Mitsen en maren

Onderkend wordt dat we niet ‘uitontwikkeld’ zijn. De gedachte is nogmaals de rekentool in gezamenlijkheid door te ontwikkelen. Input is dus meer dan welkom.

De rekentool geeft de mogelijkheid aan te geven of bepaalde kosten al dan niet in aanmerking komen voor subsidiëring. De Participatiewet heeft die keuze feitelijk niet, althans niet via de loonkostensubsidie. De Participatiewet is zeer rigide en bepaalt dat alleen het verschil tussen de gemeten loonwaarde en het WML voor subsidie in aanmerking komt. De vraag is of een aanpassing van deze wettelijke bepaling nodig is? Of kunnen de overige kosten wellicht op een andere manier gesubsidieerd worden? Het is onze inschatting dat op onderdelen nog een discussie nodig is. Met deze rekentool bieden wij de mogelijkheid die discussie transparant te maken.

Wil je meer weten over de werking van de rekentool neem gerust contact op met Roel van den Bersselaar en Tarik Moudrous.

P-deta rekentool

Parameters aanpasbaar, voor ieder bedrijf

Parameters aanpasbaar, voor ieder bedrijf

Groepsdetachering? Maak per contract een ‘bedrijf’ aan. De parameters vanuit de contractuele afspraken worden voor elk van de deelnemers toegepast. Binnen dit ‘bedrijf’ voert u voor elk van de deelnemers een berekening uit. Per deelnemer en in totaal heeft u inzicht in de te hanteren tarieven.

Snel overzicht

Snel overzicht

Ons dashboard is zo ingericht dat je snel en eenvoudig overzicht krijgt in bruto kostprijs, dekking van subsidie en de terug te halen kosten.

Volledige controle

Volledige controle

Binnen de tool kun je op een eenvoudige manier gebruikers én bedrijven aanmaken. Zo krijg je volledige controle.

Automatisch de nieuwste WML tabellen

Automatisch de nieuwste WML tabellen

De tool update ieder half jaar zelf de WML tabellen, zo hoef je hier niet naar om te kijken.

Automatisch de nieuwste WML tabellen

Automatisch de nieuwste WML tabellen

De tool update ieder half jaar zelf de WML tabellen, zo hoef je hier niet naar om te kijken.

Snel overzicht

Snel overzicht

Ons dashboard is zo ingericht dat je snel en eenvoudig overzicht krijgt in bruto kostprijs, dekking van subsidie en de terug te halen kosten.

Benieuwd?

Vraag nu de p-deta rekentool aan en ontdek
een veel slimmere oplossing

Vraag P-deta rekentool aan