Rekentool detacheringstarief Participatiewet

Beter, makkelijker en sneller.

Inleiding

Hoe bepaal ik het detacheringstarief als ik vanuit de Participatiewet iemand met loonkostensubsidie declareer? Deze vraag popt regelmatig op. Gemeenten en SW-bedrijven ontwikkelen voor eigen gebruik Excel spreadsheets ter onderbouwing van het detacheringstarief. Een uniform rekenmodel is niet beschikbaar. Met deze online rekentool beogen wij een uniform rekenmodel ter beschikking te stellen voor het bepalen van een detacheringstarief.

Achtergrond

Adlasz heeft met financiering door Instituut Gak een tweejarig onderzoek gedaan naar het functioneren van de Participatiewet waar het gaat om het realiseren van loonwaarde. In het voortraject constateerden wij dat er een veelheid aan tarieven wordt gehanteerd voor personen met dezelfde gemeten loonwaarde. Ook als we bij SW-bedrijven kijken naar de interne activiteiten, zien wij dat er geen ruimte is de gemeten dan wel veronderstelde (bij de SW-populatie is een loonwaardemeting immers niet verplicht) loonwaarde niet gerealiseerd kan worden. Het risico bestaat dat in de eindproducten van de eigen productie en met de huidige detacheringstarieven de gemeten loonwaarde niet terugverdiend kan worden. Bij een tweetal pilotorganisaties (de Diamant-groep te Tilburg en de Sociale Dienst Drechtsteden te Dordrecht) hebben wij gedurende twee jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hierin verandering aan te brengen. De adviezen zijn inmiddels verwoord in een handzaam boekje aangevuld met een aantal whitepapers met meer achtergrond en detailinformatie. Klik hier voor meer informatie.

Samen met de pilotorganisaties hebben wij een rekenmodel voor het bepalen van een detacheringstarief ontwikkeld. Op verzoek van Instituut Gak stellen wij dit rekenmodel beschikbaar. Omdat Excel kwetsbaar is qua onderhoud, er diverse versies gehanteerd worden en omdat macro’s niet altijd geaccepteerd worden, hebben wij deze webbased versie ontwikkeld. Vooralsnog een relatief eenvoudige versie om efficiënt en effectief een tarief te kunnen bepalen, dan wel te kunnen vergelijken met het al afgesproken tarief.

De gedachte is een tool te ontwikkelen “van – door – met” organisaties die ermee werken. Omdat Instituut Gak de ontwikkelkosten heeft gefinancierd, hoeven alleen de jaarlijkse exploitatiekosten terugverdiend te worden. Indien en voor zover de gebruikers een doorontwikkeling wensen doen we dat samen zodat we ook voor de toekomst de kosten laag houden én dicht bij de eindgebruikers staan. Het tarief is voorlopig vastgesteld op € 250. Bij een groter aantal gebruikers, kan het tarief in de toekomst lager zijn. Bij minder gebruikers wordt het hoger, maar dan stellen wij ons meteen de vraag of er wel behoefte is aan een dergelijk hulpmiddel.

Wil je meer weten over het onderzoek of informatie over het bereken van het detacheringstarief? Neem gerust contact op met Roel Korsmit van Adlasz BV.

Gratis uitproberen?

Wil je de rekentool onbezorgd en vrijblijvend uitproberen? Dan kan! Vraag de rekentool aan via de aanvraagknop en je kunt de tool een week lang gratis uitproberen.

Bekijk hier de voordelen en functionaliteiten

Beter, makkelijker en sneller.

Snel overzicht

Snel overzicht

Ons dashboard is zo ingericht dat je snel en eenvoudig overzicht krijgt in bruto kostprijs, dekking van subsidie en de terug te halen kosten.

Volledige controle

Volledige controle

Binnen de tool kun je op een eenvoudige manier gebruikers én bedrijven aanmaken. Zo krijg je volledige controle.

Automatisch de nieuwste WML tabellen

Automatisch de nieuwste WML tabellen

De tool update ieder half jaar zelf de WML tabellen, zo hoef je hier niet naar om te kijken.

Duidelijk en gedetailleerd rapport per persoon

Duidelijk en gedetailleerd rapport per persoon

Wanneer je de gegevens zijn ingevoerd (per persoon), krijg je uitgebreid een rapport. Deze kun je ook exporteren naar PDF of DOC.

Parameters aanpasbaar, voor ieder bedrijf

Parameters aanpasbaar, voor ieder bedrijf

Groepsdetachering? Maak per contract een ‘bedrijf’ aan. De parameters vanuit de contractuele afspraken worden voor elk van de deelnemers toegepast. Binnen dit ‘bedrijf’ voert u voor elk van de deelnemers een berekening uit. Per deelnemer en in totaal heeft u inzicht in de te hanteren tarieven.

Benieuwd?

Vraag nu de p-deta rekentool aan en ontdek een veel slimmere oplossing

Vraag P-deta rekentool aan